Učitelj pripravnik - Interno izobraževanje

Pogoji za pristop:

 • Izpolnjena prijavnica
 • 17 let (veljajo posebni pogoji, preberite spodaj)
 • Kopija osebnega dokumenta

Pogoji za dokončanje:

 • Prisotnost na predavanjih
 • Prisotnost na praktičnem delu
 • Teoretični izpit (splošni + specialni)
 • Praktični izpit
 • Nastop pred vrsto (oceni mentor na pedagoški praksi)
 • Seminarska naloga (navodila)
 • Pedagoška praksa (navodila)
 • Za bivše tekmovalce veljajo določene ugodnosti

Kandidati morajo usposabljanje zaključiti najmanj v roku treh (3) let od zadnjega dne tečaja usposabljanja, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ tri (3) krat.

POMEMBNO: Učitelj pripravnik je interno izobraževanje, kar pomeni, da s pridobljeno diplomo še ne smeš poučevati samostojno. Samostojno lahko poučuješ šele takrat, ko dokončaš program Učitelj smučanja.

Potek tečaja:

 • 10 dni praktičnega dela
 • 4 dni splošnega teoretočnega dela
 • 6 dni specialnega teoretičnega dela
 • Seminarska naloga
 • 25 ur obvezne prakse
 • Učne priprave (napisane ročno)
 • Praktičen del izpita
 • Teoretičen del izpita

Prvi dan tečaja se tečajniki zglasijo v poslovnih prostorih Alpskega smučarskega kluba Kranjska Gora, kjer oddajo vsa dokazila in ostalo potrebno dokumentacijo.

Po uvodnem delu imajo kandidati 30 minut časa, da si priskrbijo smučarske vozovnice (če tega še niso storili). Ponovno se zberejo na dogovorjenem mestu na smučišču, kjer sledi praktično delo na snegu. Prvi del se izvaja do poldneva, ko imajo 30 minut odmora za malico in počitek. Nato nadaljujejo s praktičnim delom na snegu. Po končanem drugem delu na snegu se v prostorih ASK-a realizirajo video-analize. Vsak naslednji dan je zbor na smučišču, potek dela pa ostane enak z izjemo zadnjega dne, ko ni video analize.

Teoretični del predavanj se izvaja ločeno, točne podatke o terminih pa kandidati dobijo ob prijavi oziroma pred pričetkom praktičnega dela.

Vsa natančna navodila bodo vsi prijavljeni kandidati dobili nekaj dni pred začetkom tečaja na naveden elektronski naslov.

Kako postati Učitelj smučanja?

Ko dokončaš usposabljanje za Učitelja pripravnika, in zadostiš vsem pogojem za pridobitev naziva Učitelja smučanja - Strokovni delavec v športu prve stopnje - ALPSKO SMUČANJE:

 • Dopolnjenih 18 let
 • Zaključena vsaj 3-letna srednja šola
 • Zaključene vse obveznosti (več na Učitelj smučanja)

ter oddaš vso potrebno dokumentacijo, se ti del vsebin opravljenih na tečaju Učitelj pripravnik upošteva tudi pri Učitelju smučanja.

Cenik

Učitelj pripravnik

850 €
 • Cena vključuje:

 • Video analize
 • Teoretična predavanja
 • Praktični del na snegu
 • Diploma
 • Uradna literatura

Cena tečaja je podana vključno z 22% DDV in vsebuje stroške tečaja (tečajnino, diplomo, našitek, demonstratorja, stroške organizacije ter strošek videoanaliz). Vsi ostali stroški (stroški prevoza, nastanitev, smučarske vozovnice, ...) niso všteti v ceno. V primeru premajhnega števila prijav vas o tem obvestimo 7 dni pred pričetkom tečaja, ko bo znano končno število prijavljenih. V kolikor se tečaj odpove, vam povrnemo 100% nakazanih sredstev.

Plačilo je potrebno izvesti pred pričetkom tečaja, v nasprotnem primeru se tečajniku onemogoči pristop k tečaju.

V kolikor je plačnik pravna oseba, nas o tem obvestite na zuts.krg@gmail.com oziroma preko spodnjega obrazca.

Razpisani termini

Pogosta vprašanja

Imate še dodatna vprašanja?

Vaše vprašanje lahko pošljete preko spodnjega obrazca.

Please enter your name.
Please enter a message.