Premostitveni modul

Pogoji za pristop:

 • Poravnani stroški tečaja (najkasneje 5 dni pred pričetkom)
 • Izpolnjena prijavnica - osebni list za tečaj (link)
 • Diploma najmanj UASMO ali U1 oz.
 • Izpolnjeni vsi pogoji za izdajo diplome UASMO ali U1 (izjemi: šola, starost)
 • Potrdilo o opravljeni najmanj 10-dnevni pedagoški praksi (link)

Pogoji za dokončanje:

 • Prisotnost na predavanjih (izvedba pred praktičnim delom)
 • Prisotnost na praktičnem delu
 • Praktični izpit
 • Seminarska naloga (navodila)

Potek tečaja:

 • 1 ura teoretično predavanje
 • 4 dni praktičnega dela
 • 3 dni popoldanska videoanaliza
 • Praktični izpit
 • Seminarska naloga

Organizator kadrovskega tečaja je ZUTS Slovenije. Vse informacije ter uradni razpis so na voljo na njihovi spletni strani.

Ko tečajniki zaključijo s praktičnim delom tečaja, se lahko prijavijo na praktični izpit. Vsi termini so razpisani na spletni strani ZUTS Slovenije.

Že pred opravljanjem praktičnega dela vam svetujemo, da si na spletni strani poiščejo licenciranega mentorja, pri katerem želijo opravljati seminarsko nalogo.

Pogosta vprašanja

Še vedno niste dobili odgovora na vaše vprašanje?

Please enter your name.
Please enter a message.