Učitelj smučanja - Stopnja 1

Strokovni delavec v športu prve stopnje - ALPSKO SMUČANJE

Kadrovski tečaj Učitelj smučanja - stopnja 1 je namenjen vsem tistim, ki želijo postati smučarski učitelji.

Pogoji za pristop:

 • Izpolnjena prijavnica
 • 18 let (veljajo posebni pogoji, preberite spodaj)
 • Zaključena vsaj 3-letna srednja šola
 • Kopija osebnega dokumenta

Pogoji za dokončanje:

 • Prisotnost na predavanjih
 • Prisotnost na praktičnem delu
 • Dopolnjenih 18 let
 • Teoretični izpit (splošni + specialni)
 • Praktični izpit
 • Nastop pred vrsto (oceni mentor na pedagoški praksi)
 • Seminarska naloga
 • Pedagoška praksa
 • Za bivše tekmovalce veljajo določene ugodnosti

Kandidati morajo usposabljanje zaključiti najmanj v roku treh (3) let od zadnjega dne tečaja usposabljanja, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ tri (3) krat.

Potek tečaja:

 • 10 dni praktičnega dela
 • 4 dni splošnega teoretočnega dela
 • 6 dni specialnega teoretičnega dela
 • Seminarska naloga
 • 25 ur obvezne prakse
 • Učne priprave (napisane ročno)
 • Praktičen del izpita
 • Teoretičen del izpita

Prvi dan tečaja se tečajniki zglasijo v poslovnih prostorih Alpskega smučarskega kluba Kranjska Gora, kjer oddajo vsa dokazila in ostalo potrebno dokumentacijo.

Po uvodnem delu imajo kandidati 30 minut časa, da si priskrbijo smučarske vozovnice (če tega še niso storili). Ponovno se zberejo na dogovorjenem mestu na smučišču, kjer sledi praktično delo na snegu. Prvi del se izvaja do poldneva, ko imajo 30 minut odmora za malico in počitek. Nato nadaljujejo s praktičnim delom na snegu. Po končanem drugem delu na snegu se v prostorih ASK-a realizirajo video-analize. Vsak naslednji dan je zbor na smučišču, potek dela pa ostane enak z izjemo zadnjega dne, ko ni video analize.

Teoretični del predavanj se izvaja ločeno, točne podatke o terminih pa kandidati dobijo ob prijavi oziroma pred pričetkom praktičnega dela.

Vsa natančna navodila bodo vsi prijavljeni kandidati dobili nekaj dni pred začetkom tečaja na naveden elektronski naslov.

Cenik

Učitelj smučanja

890 €
 • Cena vključuje:

 • Video analize
 • Teoretična predavanja
 • Praktični del na snegu
 • Diploma in našitek
 • Uradna literatura

Cena tečaja je podana vključno z 22% DDV in vsebuje stroške tečaja (tečajnino, diplomo, našitek, demonstratorja, stroške organizacije ter strošek videoanaliz). Vsi ostali stroški (stroški prevoza, nastanitev, smučarske vozovnice, ...) niso všteti v ceno. V primeru premajhnega števila prijav vas o tem obvestimo 7 dni pred pričetkom tečaja, ko bo znano končno število prijavljenih. V kolikor se tečaj odpove, vam povrnemo 100% nakazanih sredstev.

Plačilo je potrebno izvesti pred pričetkom tečaja, v nasprotnem primeru se tečajniku onemogoči pristop k tečaju.

V kolikor je plačnik pravna oseba, nas o tem obvestite na zuts.krg@gmail.com oziroma preko spodnjega obrazca.

Pogosta vprašanja

Imate še dodatna vprašanja?

Vaše vprašanje lahko pošljete preko spodnjega obrazca.

Please enter your name.
Please enter a message.