Premostitveni modul

Pogoji za pristop:

 • Poravnani stroški tečaja (najkasneje 5 dni pred pričetkom)
 • Izpolnjena prijavnica - osebni list za tečaj (link)
 • Diploma najmanj UASMO ali U1 oz.
 • Izpolnjeni vsi pogoji za izdajo diplome UASMO ali U1 (izjemi: šola, starost)
 • Potrdilo o opravljeni najmanj 10-dnevni pedagoški praksi (link)

Pogoji za dokončanje:

 • Prisotnost na predavanjih (izvedba pred praktičnim delom)
 • Prisotnost na praktičnem delu
 • Praktični izpit
 • Seminarska naloga (navodila)

Potek tečaja:

 • 1 ura teoretično predavanje
 • 4 dni praktičnega dela
 • 3 dni popoldanska videoanaliza
 • Praktični izpit
 • Seminarska naloga

Tečaj pričnemo že zgodaj zjutraj s teoretičnim predavanjem Tehnika in metodika, ki ga izvedemo 1 uro pred pričetkom praktičnega dela na snegu. Po končanem  redavanju imajo kandidati 30 minut časa, da si priskrbijo smučarske vozovnice (če tega še niso storili). Ponovno se zberejo na dogovorjenem mestu na smučišču, kjer sledi praktično delo na snegu. Prvi del se izvaja do poldneva, ko imajo 30 minut odmora za malico in počitek. Nato nadaljujejo s praktičnim delom na snegu. Po  končanem drugem delu na snegu se v prostorih ASK-a realizirajo video-analize. Vsak naslednji dan je zbor na smučišču, potek dela pa ostane enak z izjemo zadnjega dne, ko ni video analize.

Ko tečajniki zaključijo s praktičnim delom tečaja, se lahko prijavijo na praktični izpit. Vsi termini so razpisani na spletni strani ZUTS Slovenije.

Že pred opravljanjem praktičnega dela vam svetujemo, da si na spletni strani poiščejo licenciranega mentorja, pri katerem želijo opravljati seminarsko nalogo, dokler so novo osvojena znanja še sveža.

Natančnejši dnevni plan bodo vsi prijavljeni dobili po elektronski pošti nekaj dni pred pričetkom tečaja.

Cenik

Do 5 tečajnikov

250 €
 • Cena vključuje:

 • Video analize
 • Teoretična predavanja
 • Praktični del na snegu
 • Diploma in našitek

Več kot 5 tečajnikov

200 €
 • Cena vključuje:

 • Video analize
 • Teoretična predavanja
 • Praktični del na snegu
 • Diploma in našitek

Cena tečaja je podana vključno z 22% DDV in vsebuje stroške tečaja (tečajnino, diplomo, našitek, demonstratorja, stroške organizacije ter strošek videoanaliz). Vsi ostali stroški (stroški prevoza, nastanitev, smučarske vozovnice, ...) niso všteti v ceno. Obvestilo o višini zneska bodo vsi prijavljeni prejeli 7 dni pred pričetkom tečaja, ko bo znano končno število prijavljenih.

Plačilo je potrebno izvesti pred pričetkom tečaja, v nasprotnem primeru se tečajniku onemogoči pristop k tečaju.

Razpisani termini

Pogosta vprašanja

Še vedno niste dobili odgovora na vaše vprašanje?

Please enter your name.
Please enter a message.