Si želiš postati smučarski učitelj?

Nič lažjega!

Preveri kakšni so pogoji za pristop k posameznem tečaju in se prijavi na enega izmed razpisanih terminov.

Shema usposabljanja ZUTS-UČITELJ SMUČANJA (2)