Alpska šola

U8

  • 4 - 8 let
  • program traja 10 mesecev
  • 50 dni telovadbe
  • 30 dni na snegu

Z Alpsko šolo pričnemo v sredini septembra, končamo pa v juniju. V tem času opravimo približno 50 vadb v telovadnici ali na prostem in 30 dni na snegu.

V sezoni 2023/2024 je odgovorna oseba Polona Kolman Jakelj (+386 41 396 919).

Vaditelji: --
Učitelji smučanja: --

Alpski smučarski klub Kranjska Gora - alpska šola

Telovadba

Vadba v telovadnici poteka na dveh lokacijah in sicer v telovadnici Osnovne šole 16. decembra v Mojstrani in Osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora. Skupine so sestavljene po starosti, mali malčki od 4 do 6 let in malčki od 6 do 8 let. Otroci vadbo lahko obiskujejo dvakrat tedensko in traja eno uro. Vadba s starši za otroke do 3 let poteka enkrat tedensko.

Za vadbo skrbita dva vaditelja v vsaki telovadnici. Poudarek je na pridobivanju čim večjega števila različnih motoričnih informacij in posledično širjenja motorične baze posameznika. Izogibamo se ozki usmerjenosti v t.i. »smučarsko kondicijo« ampak skušamo z raznoliko izbiro vsebin dvigniti nivo splošne telesne pripravljenosti posameznika. Izvajamo vsebine, ki vključujejo usklajeno delo večjih mišičnih skupin. Vzamemo si čas in postopoma prehajamo iz olajšanih do oteženih okoliščin, od znanega k neznanemu. Telovadnici sta dokaj novi in dobro založeni z različnimi rekviziti, kar omogoča kakovostno in raznovrstno delo. Temu primerno se izvaja program dela. V programu dela prevladuje učenje novih in utrjevanje znanih lažjih elementov akrobatike, delamo z žogami, kolebnicami in drugim orodjem, spoznamo nekaj novih elementarnih iger in utrdimo že poznane. Dodamo veliko koordinacijskih vaj. Preproste motorične naloge otroci izvajajo na poligonih in v štafetah, spoznajo obhodno vadbo in vadbo po postajah. V zimskem času je vadba v telovadnici enkrat na teden.

Smučanje

Vadbo na snegu pričnemo v začetku decembra in končamo v marcu. Vadbo na snegu izvajamo v Veliki Dolini v Podkorenu, v primeru slabših snežnih razmer pa na lažjih terenih v Kranjski Gori. Smučanje je namenjeno otrokom skupin mali malčki od 4 do 6 let in malčki od 6 do 8. Poteka v ločenih skupinah dve uri, vsako soboto in nedeljo. Za učenje smučanja skrbijo štirje učitelji saj so otroci iz Mojstrane in Kranjske Gore v združenih skupinah. Poudarek je na igri in zabavi na snegu. Naučimo jih širokega znanja smučanja s pomočjo različnih rekvizitov in  različnih vaj na lažjih terenih. Voženj skozi progo je zelo malo. Tisti otroci, ki imajo željo, jim omogočimo tudi 2-3 tekmovanja. Z veseljem naučimo smučati tudi tiste otroke, ki prvič stopijo na smuči.

Za otroke v Alpski šoli nimamo organiziranega prevoza.

Se želite pridružiti alpski šoli?

Da lahko otroka vključite v alpsko šolo, mora otrok imeti poravnano članarino za tekočo sezono. Za nemoteno delo na snegu otroci prav tako potrebujejo:

  • letno smučarsko vozovnico – ugodna klubska cena (pogoj je plačana vadnina in članarina)
  • in smučarsko opremo

Letna šolnina stane 250€ + strošek letne članarine (15€)

Za vse dodatne informacije:

  • Anja Kolenc: +386 (04) 5885 300
  • Polona Kolman Jakelj: +386 41 396 919