Splošni pogoji

Uvodne določbe

Alpski smučarski klub Kranjska Gora (v nadaljevanju ASK), natančneje Smučarska šola Kranjska Gora, je bila ustanovljena kot sekcija ASK-a a z namenom, da bi finančno podprli programe alpske sekcije kluba. Da lahko svoje delo opravljamo kvalitetno, v izbrane vrste uvrsti le najboljše inštruktorje.

Lokacija

Smučarski tečaji se izvajajo na smučiščih RTC žičnic Kranjska Gora. V primeru, da snega ni, se poiščejo alternativne rešitve.

Potek programov

Tečaji smučanja potekajo vso zimsko sezono v skladu z delovanjem smučišča RTC ŽIČNIC KRANJSKA GORA.

Starostne kategorije

Otroci: 0 in vključno 14 let
Mladina: od vključno 15 do vključno 23 let
Odrasli: od vključno 24 naprej

Programi smučarske šole Kranjska Gora

Smučarska šola ASK izvaja naslednje programe:

  • 5 in 6 dnevne skupinske tečaje smučanja (otroci, mladina in odrasli)
  • 2 dnevne vikend tečaje (otroci, mladina in odrasli)
  • Individualne ure smučanja (otroci, mladina in odrasli)
  • Letna šola smučanja (otroci med 6 in 12 let)
  • Skupinski tečaji v paketu z opremo ali smučarsko vozovnico ali z opremo in smučarsko vozovnico

Prijava na smučarski tečaj

Prijavo na smučarski tečaj (skupinski ali individualni) je potrebno opraviti najkasneje en (1) dan pred pričetkom tečaja.

Rezervacije

Rezervacije terminov so možne preko spleta, telefona ali pa osebno v pisarni smučarske šole. Za potrditev rezervacije je potrebno plačati avans v višini 10% celotne storitve. Rezervacija se smatra kot potrjena, ko je celoten znesek avansa nakazan na TRR ASK-a.

Cenik

Programi se obračunajo po naslednjem ceniku, dostopnem na spletni strani: www.ask-kg.com/smucarska-sola/cenik/

Smučarska oprema vključuje: smuči, smučarske čevlje, palice in čelado.

Cene so informativne in se lahko spremenijo brez predhodne najave!

Izposoja opreme

V kolikor ste izbrali paket skupaj z smučarsko opremo, opremo prevzamete v izposojevalnici SKIPASS TRAVEL d.o.o., Borovška cesta 95, 4280 Kranjska Gora.

Plačilo opreme je možno tudi v pisarni Smučarske šole Kranjska Gora, Borovška cesta 99a, 4280 Kranjska Gora.

Predhodne rezervacije opreme niso potrebne.

Plačilo

Pogoj za pričetek opravlanja storitve je plačilo celotnega zneska storitev. V kolikor celoten znesek ni poravnan, Smučarska šola Kranjska Gora ni dolžna opraviti storitev. Plačilo poteka osebno v pisarni Smučarske šole Kranjska Gora, Borovška cesta 99a, 4280 Kranjska Gora. Izjemoma tudi preko tekočega računa. V celoti pa mora biti plačilo izvedeno pred pričetkom tečaja. Ob plačilu boste prejeli dve kopiji računa. Eno kopijo boste prvi dan izročili dodeljenemu smučarskemu učitelju. Druga pripada vam.

Popusti

Družinski popust:

  • 3 ali več družinskih članov = 10% popusta

Družinski popust se uveljavi le v primeru, da so storitve Smučarske šole vzeli vsaj 3 družinski člani.

Individualne ure:

  • Ob nakupu več, kot 10 individualnih ur naenkrat, nudimo 10% popusta,

Popusti se ne seštevajo in ne veljajo pri nakupu paketov.

Izvedba razpisanih programov

Učitelji, ki bodo programe izvajali so licencirani in strokovno usposobljeni. Program bodo pripravili in prilagodili vsaki posamezni skupini oz. udeležencu.

Učitelj udeležence skupinskih tečajev razvrsti glede na njihovo predznanje.

V primeru premajhnega števila prijav na skupinskem tečaju bomo pripravili individualni program, kjer bomo plačani znesek prenesli na individualne ure. Pri tem ne bomo upoštevali število ur tečaja ampak plačani znesek.

Odpoved programa

Smučarska šola ASK si pridržuje pravico do spremembe oz. odpovedi  programa skupinskega tečaja v primeru premajhnega števila prijav (min. 3 tečajniki).

Prav tako si pridržujemo pravico do odpovedi programa v primeru slabih vremenskih razmer oz. v primeru ne obratovanja žičniških naprav.

Odpoved prijave

V primeru odpovedi prijave kotizacije ne vračamo, vsak udeleženec pa ima možnost uveljaviti pravico do spremembe termina tečaja.

Varnost in odgovornost na smučišču

Za vse otroke do 16. leta je obvezna smučarska čelada, vsem ostalim, pa uporabo smučarske čelade toplo priporočamo.

V kolikor tečajniki ne upoštevajo opozoril in navodil učiteljev, Smučarska šola Kranjska Gora ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno nastalo škodo.

Zdravstveno in nezgodno zavarovanje

Vsi udeleženci skupinskih tečajev so sami dolžni poskrbeti za zdravstveno ter nezgodno zavarovanje tečajnikov v primeru nezgode na smučišču.

Varovanje osebnih podatkov

Vse podatke, ki jih za potrebe izvajanja storitev zbira Smučarska šola Kranjska Gora, hranimo ustrezno in skladno z GDPR in Zvop-1. Podatke obdelujemo le za lastne potrebe in jih ne delimo s tretjimi osebami.

Izjema posredovanja podatkov je zgolj za potrebe sklenitve nezgodnih zavarovanj v primeru nezgode na smučišču.

Fotografiranje in snemanje

Stranke se s plačilom storitev strinjajo s splošnimi pogoji, fotografiranjem in snemanjem tečajnikov v namene promocije Smučarske šole Kranjska Gora. Promocija se lahko izvaja preko raznih letakov, plakatov in ostalih sodobnih medijev.

Smučarska šola ASK se pridružuje pravice do spremembe in dopolnitve splošnih pogojev.

Končne določbe

Kontaktna oseba za hranjenje in obdelavo osebnih podatkov je Luka Vidic luka94vidic@gmail.com.

Kranjska Gora, 19.12.2018

Smučarska šola Kranjska Gora

 

sl_SISlovenian
en_USEnglish sl_SISlovenian